Document Preview

Değişen dünyada arşivlerin farklı amaç Ve uygulamalarına Bir bakış: Geleceğin arşivciliğine öngörüler

Demir, Feride Ayliz (Kocabıyık).   Marmara Universitesi (Turkey) ProQuest Dissertations Publishing,  2009. 28589353.