Document Preview

Günümüz Hızlı Yemek Yeme Sistem Kuruluşunda Mekan Oluşumu: (Franchising Sistem Kuruluşunda Fastfood Mekan Oluşumu)

Çakır, Ayçe Banu.   Marmara Universitesi (Turkey) ProQuest Dissertations Publishing,  2001. 28588123.