Document Preview

Öğretmen adaylarında bilişsel Duygu düzenleme Stratejileri ve Akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin Incelenmesi

Tuncalı, Neriman.   Bursa Uludag University (Turkey) ProQuest Dissertations Publishing,  2022. 29218266.