Document Preview

Modelování prostředí kooperativních přehledových systémů v civilním letectví

Lipták, Tomáš.   Czech Technical University ProQuest Dissertations Publishing,  2023. 30873236.