Document Preview
  • Full Text
  • Dissertation or Thesis

Kronik şizofreni hastalarında bilişsel içgörü, Yeti Yitimi Ve öznel iyileşmenin değerlendirilmesi

Candan, İbrahim Erdem. Marmara Universitesi (Turkey). ProQuest Dissertations Publishing, 2019. 28242421.