Document Preview
  • Full Text
  • Dissertation or Thesis

Zasnova modela dvorežimskega komunikacijskega sistema ob upoštevanju prometa z elementi psevdo-naključnih pojavov

Alternate title: IMPLEMENTATION OF A DUAL-MODE COMMUNICATION SYSTEM MODEL INCLUDING ELEMENTS OF PSEUDO-RANDOM EVENTS
 Univerza v Mariboru (Slovenia) ProQuest Dissertations Publishing,  2015. 10868627.