Document Preview
  • Full Text
  • Scholarly Journal

Yeni Medyanın Haber Tüketim Pratiklerine Etkisi: İletişim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Değerlendirme

Alternate title: The Effects of New Media on News Consumption: An Assessment on the Students of a Communication Faculty
GÖKÇEN BAŞARAN İNCE.  ; Istanbul Vol. 8, Iss. 29,  (Fall 2017): 25-52. DOI:10.5824/1309‐1581.2017.4.002.x