Document Preview
  • Full Text
  • Scholarly Journal

Does the genetic variability of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud determine the spatial distribution of the species?

Świerk, DariuszKrzyżaniak, MichałKosiada, TomaszUrbański, PiotrBehnke-Borowczyk, Jolanta.  ; Berlin Vol. 47, Iss. 4,  (2018): 405-414. DOI:10.1515/ohs-2018-0038