• Full Text
  • Scholarly Journal

WZÓR ZACHOWANIA A JAKO PREDYKTOR WYPALENIA I SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ U PIELEGNIAREK/PIELEGNIARZY PRACUJACYCH NA ODDZIALACH INTENSYWNEJ TERAPII/ TYPE A BEHAVIOUR AS A PREDICTOR OF BURNOUT AND JOB SATISFACTION IN INTENSIVE CARE UNITS NURSES

. 
; Lodz Vol. 66, Iss. 2,  (2015): 213-224.