Document Preview
  • Full Text
  • Scholarly Journal

Spatial Landslide consequence assessment and mapping using multiple correspondence analysis (MCA). Application in North Algeria

Alternate title: Evaluarea şi maparea consecinţelor alunecărilor de teren folosind analiza corespondenţei multiple (MCA). Aplicaţie în nordul Algeriei
Revista Romana de Inginerie Civila; Bucharest Vol. 11, Iss. 4,  (2020): 457-471. DOI:10.37789/rjce.2020.11.4.7