Document Preview
  • Full Text
  • Scholarly Journals

Doświadczenie czasu pandemii w późnym kapitalizmie 1

Alternate title: The Experience of Pandemic Time in Late Capitalism
Strzelecka, Celina. Prace Etnograficzne; Krakow Vol. 48, Iss. 1,  (2020): 23-37,126. DOI:10.4467/22999558.PE.20.002.12627