Document Preview
  • Full Text
  • Scholarly Journal

Vnější dimenze energetické bezpečnosti Evropské unie v oblasti zemního plynu - přístup k diverzifikaci dodavatelů

Alternate title: The External Dimension of the EU Energy Security in the Field of Natural Gas - the Approach to Diversification of Suppliers
Mezinárodní Vztahy; Prague Vol. 53, Iss. 3,  (2018): 32-52. DOI:10.32422/mv.1567